Upoznajte našu planetu - turistički vodič:

Turističke destinacije i atrakcije:

Slovenija

Slovenija

Svaki putnik će se složiti da su najbolje destinacije one u kojima se na što manjem prostoru nalazi što više različitih atrakcija. Naravno, ima tu i mnogo drugih bitnih činjenica koje određuju kvalitet, ali čini nam se da Slovenija ispunjava veći deo ovih zahteva i u pogledu istorije i kulture i prirode. Na teritoriji današnje Slovenije nalazila se u VII veku država Karantanija – prva država Slovena u istoriji. Danas je sa pravom možemo nazvati “zelena država” jer je preko polovine teritorije prekriveno šumom. Na relativno malom prostoru možemo uživati u planinskim predelima Nacionalnog parka Tri...