Upoznajte našu planetu - turistički vodič:

Turističke destinacije i atrakcije:

Smederevo

Smederevo

Smederevo se nalazi na desnoj obali Dunava, nizvodno od Beograda, na samoj granici ravnog i prostranog Banata na severu i centralne Srbije čija se brda ovde postepeno, sa južne strane, u blagim talasima spuštaju prema moćnoj i velikoj reci. Smederevo je stari grad sa veoma bogatom i dugom istorijom koju možemo pratiti još od antičkog peroda. Najznačajniji podatak iz prošlosti je da je tokom srednjovekovnog perioda ovaj grad bio prestonica srpske države i to poslednja pre konačnog pada Srbije pod vlast Turske imperije.  Smederevska tvrđava je najreprezentativniji istorijski spomenik u samom gradu, koji svedoči o poslednjim d...