Upoznajte našu planetu - turistički vodič:

Turističke destinacije i atrakcije:

Afrika

Afrika

Afrika je kontinent koji zauzima drugo mesto na planeti po površini i broju stanovnika (posle Azije). Njene granice čine Sredozemno more na severu, Suecki kanal, Crveno more i Sinajsko poluostrvo ka severoistoku, Indijski okean na jugoistoku i Atlantski okean na zapadu. Ekvator je deli na skoro dva jednaka dela a četvrtinu površine zauzima najveća pustinja na svetu – Sahara. Etimologija naziva ovog kontinenta upućuje na reči koje potiču iz raznih drevnih jezika sa značenjem „sunčan“ ili „bez hladnoće“ ili „prašina“... Moderna nauka se slaže sa činjenicom da je Afrika kolevka čoveka – H...